Hem

Ann-Louise Liljedahl

Musikunderhållning, Komposition, Workshop

Improvisation


Komposition


Musikföreställningar för små och stora


Ann-Louise är född och uppvuxen i Halmstad. Bott i Umeå mellan 1984-1998.


Frilansar som kompositör och musiker i gränsöverskridande produktioner;

dans, teater, bild, poesi mm.


Rör sig fritt emellan olika genrer och röster i både traditionell och experimentell stil.


Verksam i bl a  gruppen  Allis Trio och i olika soloprojekt i främst Halland, Blekinge och Skåne..

Ann-Louise, born in Halmstad. Lived in Umeå between 1984-1998.


Frilance as composer and musician in cross-border productions;

Dance, theater, image, poetry, etc.


Moves freely between different genres and voices in both traditional and experimental style.


Active in the Allis Trio group and in various solo projects in mainly Halland, Blekinge and Skåne.

AKTUELLT !

Jag har fått i uppdrag av Albert Olssonsällskapet med stöd av Kultur Halland att tonsätta ett antal dikter av Albert Olsson. Verket tänker jag skriva för full kör, klaviatur, slagverk och sampling och beräknas vara klart höst -19.

Jag kallar verket TONER FRÅN GRÄNSLAND

 

KVINTCIRKEL - ett gestaltningsuppdrag från Halmstad kommun. Ett permanent (5 år) interaktivt ljudkonstverk som ska placeras på Olanders torg i Getinge. Planeras vara klart slutet av oktober -19