HEM

Ann-Louise är född och uppvuxen i Halmstad.

Bott i Umeå mellan 1984-1998.


Frilansar som kompositör och musiker i gränsöverskridande produktioner; kör, dans, teater, bild, poesi mm.


Rör sig fritt emellan olika genrer och röster i både traditionell och experimentell stil.


Verksam i bl a  gruppen Allis Trio och i olika soloprojekt i främst Halland, Blekinge, Skåne och Västra Götaland.

Ann-Louise, born in Halmstad. Lived in Umeå between 1984-1998.


Frilance as composer and musician in cross-border productions;

choir, dance, theater, image, poetry, etc.


Moves freely between different genres and voices in both traditional and experimental style.


Active in the Allis Trio group and in various solo projects in mainly Halland, Blekinge and Skåne.